Съвети за визията на вашите финанси

Ние ви помагаме да повишите вашата финансова култура

Кредити

 • Премисли добре целта на кредита!
 • Сравни офертите на пазара! Лихвата не е най-важна!
 • Не кандидатствай за кредит над възможностите си!
 • Избери подходяща дата за вноската!
 • Плащай навреме ... Не забравяй и вноската по кредитната си карта!

Застраховки

 • Застраховай първо себе си!
 • Твоето състояние, определя твоето финансово здраве!
 • Не забравяй дома си! Твоят дом е твоята "най-скъпа" крепост!
 • ГО на колата е много повече от задължителна застраховка. Избирай умно!
 • Цената не е определяща, а покритите рискове!
 • Застраховането не е разход!

Пенсионно осигуряване

 • Парите ти в ДПФ са 100% наследими!
 • Парите ти в ДПФ са ликвидни по всяко време!
 • Върху вноските в ДПФ можеш да ползваш 10% данъчни облекчения!
 • Парите ти в ДПФ не са секвестируеми и СИО!
 • Парите ти в ДПФ могат да ти осигурят достоен заместващ доход!

Инвестиране

 • Мисли дългосрочно!
 • Започни, колкото се може по-рано!
 • Не слагай всички яйца в една кошница!
 • Ако поемаш риск, нека е премерен!
 • Дръж емоциите си под контрол!